วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ประกอบไปด้วย
1.นายอุทัย เพ่งจิตต์ นายก อบต.

ไม่มีความคิดเห็น: