วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาวัว-พลอยแหวน
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ถนนบ้านตั้วล้ง-บ้านเขาวัว ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

ไม่มีความคิดเห็น: